Ansvarsfraskrivelse

Innhold

Vi gjør vårt ytterste for å holde informasjonen på nettstedet vårt oppdatert, men påtar oss ikke noe som helst ansvar for innholdet. I henhold til §7 par. 1 i TMG (den tyske telemedieloven) begrenser loven vårt ansvar som tjenesteleverandør til vårt eget innhold på disse nettsidene. I henhold til §§ 8 til 10 i TMG er vi ikke forpliktet til å overvåke informasjon fra tredjeparter som leveres eller lagres på nettstedet vårt. Vi skal imidlertid umiddelbart fjerne alt innhold når vi blir oppmerksomme på at det er i strid med loven. Vårt ansvar i slike tilfeller begynner å løpe fra det tidspunktet vi blir oppmerksomme på det aktuelle lovbruddet.

EU-tvisteløsning

EU-kommisjonen tilbyr en plattform for online tvisteløsning (ODR): https://ec.europa.eu/consumers/odr.
E-postadressen vår finner du ovenfor i merknaden til nettstedet.

Tvisteløsningsprosedyrer foran en forbrukervoldgiftsnemnd

Vi er ikke villige eller forpliktet til å delta i tvisteløsningsprosedyrer for en forbrukervoldgiftsnemnd.

Opphavsrett

Innholdet og verkene på disse nettsidene er underlagt opphavsrettslovgivningen i Tyskland. Kopiering, bearbeiding, distribusjon eller enhver form for kommersialisering av slikt materiale utover det som er tillatt i henhold til opphavsrettsloven, krever skriftlig forhåndssamtykke fra den respektive forfatteren eller opphavsmannen.

Hyperkoblinger

Nettstedet vårt inneholder lenker til tredjeparts nettsteder. Vi har ingen innflytelse på informasjonen på disse nettstedene og kan ikke garantere at den er korrekt. Innholdet på slike tredjeparts nettsteder er de respektive eiernes/tilbydernes ansvar. På det tidspunktet tredjeparts nettsteder ble lenket til våre, fant vi INGEN GRUNNLAG OVERHOVEDET for sannsynlige lovbrudd. Vi sletter straks en lenke når vi blir oppmerksomme på at den er i strid med loven.

Juridisk gyldighet

Denne ansvarsfraskrivelsen skal forstås som en del av Solutions2Shares Internett, der det henvises til på denne siden. Hvis deler eller enkelte vilkår i denne erklæringen ikke er lovlige eller korrekte, forblir de resterende delene av dokumentets innhold og gyldighet upåvirket.

Ansvarlig statlig mediekontor

Bayerische Landeszentrale für neue Medien (BLM)

Heinrich-Lübke-Strasse 27
81737 München

Telefon: +49 89 63808-0
Faks: +49 89 63808-140
E-post: [email protected]

Nettsted: www.blm.de

Mer på: https://www.die-medienanstalten.de/en/about-the-media-authorities/the-14-media-authorities

Juridisk informasjon

Solutions2Share

Solutions2Share GmbH
Dieter-Streng-Str. 3
90766 Fürth
Tyskland

Telefon: +49 911 13133660
Support-hotline: +49 911 13133688
Telefon fra USA.: +1 (213) 263-6676

Selskapets register: Amtsgericht Fürth, HRB 16088

MVA-ID:
MVA-identifikasjonsnummer i henhold til § 27 a i merverdiavgiftsloven: DE279075139

Administrerende direktører:
Christian Groß, Wolfgang Groß
Ansvarlig for innholdet:
Christian Groß

Personvernerklæring

Personvernerklæringen til Solutions2Share finner du her.